Ακυρώσεις Παραγγελιών

Ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς (email: sales@kravaritis.com – fax: 2421031215 ) με τα στοιχεία σας και τον αριθμό παραγγελίας μέχρι το τέλος της ημέρας που παραγγείλατε (16:00). Μετά την ώρα αυτή δεν μπορεί να γίνει ακύρωση, δεδομένου ότι για τη άμεση εξυπηρέτησή σας οι παραγγελίες διεκπεραιώνονται το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Επιστροφές Προϊόντων

Τα προϊόντα της εταιρείας μας περιγράφονται αναλυτικότατα στις σελίδες του site μας, με ευκρινείς και αναλυτικές φωτογραφίες. Επίσης είναι δυνατή η αποστολή πρόσθετων στοιχείων – φωτογραφιών ή προσπέκτους για το είδος που ενδιαφέρεστε. Δεδομένου ότι για την γρήγορη και άριστη εξυπηρέτηση σας η παραγγελία σας διεκπεραιώνεται άμεσα, αλλά και ότι πολλά από τα είδη μας κατασκευάζονται ή εισάγονται αποκλειστικά για τις ανάγκες του κάθε πελάτη:

Επιστροφή προϊόντος μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση μη συμφωνίας των χαρακτηριστικών του προϊόντος με αυτό που παραγγείλατε και εντός 3 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα που πληρώσατε για την παραγγελία σας καθώς και τα έξοδα αποστολής – μεταφοράς.

Στην περίπτωση διάγνωσης βλάβης από συνεργαζόμενο τεχνικό της εταιρείας μας, αναλαμβάνουμε την επιδότηση αυτής, εντός της χρονικής διάρκειας της συμφωνηθείσας εγγύησης. Επιστροφές λόγω προβληματικών προϊόντων πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννοήσεως και με στοιχεία που αποδεικνύουν την κατάσταση αυτού πριν την παραλαβή του. Η εκάστοτε μεταφορική είναι υποχρεωμένη να παραδίδει τα εμπορεύματα σε άρτια κατάσταση.

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συνεννόησης και εφόσον η συσκευασία είναι άθικτη.

Χρησιμοποιημένα προϊόντα δεν μπορούν να επιστραφούν.

Προϊόντα με ανοιγμένες – κατεστραμμένες συσκευασίες δεν μπορούν να επιστραφούν.

Για να σας πιστώσουμε τα χρήματα μετά την επιστροφή, θα πρέπει να μας δώσετε αριθμό λογαριασμού στον οποίο επιθυμείτε να γίνει η κατάθεση.

Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται σε διάστημα το ανώτερο 30 ημερών.